Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Matrikel

Matrikel är en namnförteckning över personer med politiska uppdrag inom kommunens nämnder och styrelser, mandatperioden 2023-2026.

Publicerade uppgifter utöver namn är frivilligt för varje person. I matrikeln klickar du på namnet på den person du önskar information om.

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna.

Kontakt Kommun & politik

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Kommun & politik

Aktuellt i Hofors kommun