Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Daglig verksamhet

LSS & Psykiatrienheten i Hofors bedriver sina dagliga verksamheter på enheterna Galaxen och Violen.

LSS & Psykiatrienheten samarbetar med andra kommunala enheter, lokala företag samt frivilliga organisationer och föreningar för att finna lämplig sysselsättning eller daglig verksamhet.

Galaxen

Är lokaliserad på Björkhagsgatan 10 i Hofors. Galaxen är indelade utifrån funktionsnedsättning och arbetar efter individuella scheman utifrån det stöd brukaren behöver i sin vardag.

Här anordnas gemensamma aktiviteter där brukaren kan delta utifrån sin dagsform och lust, till allt ifrån rörelseglädje, musik till pyssel, innebandy, utflykter, lek och sinnesstimulering.

Violen

Är en dagverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning enligt SoL.

Violens verksamhet har fokus på den sociala samvaron där motion, frisk luft, social träning och gemensam lunch har en viktig funktion.

Violen samverkar med lokala studieförbund.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun