Hofors Kommun logo, länk till startsida


Daglig verksamhet

LSS & Psykiatrienheten i Hofors bedriver sina dagliga verksamheter på enheterna Galaxen och Violen som idag sysselsätter ca 30 brukare.

För de brukare där den dagliga verksamheten på Galaxen och Violen inte överensstämmer med brukarens önskemål har LSS & Psykiatrienheten samarbeten med andra kommunala enheter, lokala företag samt frivilliga organisationer och föreningar som i dagsläget sysselsätter ca 15 brukare.

Galaxen

Violen