Hofors Kommun logo, länk till startsida

Ansöka om plats

Så här går det till att ansöka om fritidshemsplats

I samband med att barnet slutar förskolan och börjar förskoleklass, eller när behov uppstår, anmäler vårdnadshavaren behov av fritidshemsplats. Ansökan om plats kan göras genom kommunens e-tjänst eller genom blanketten Anmälan till fritidshemsplats.

Det finns ingen kö till fritidshemmen utan eleven skrivs in direkt efter handläggningstiden.

Schema över elevens vistelsetid ska lämnas in till kommunen. Om arbetstider/ studietider förändras ska nytt schema lämnas in. Fritidshemmet kan komma att begära in arbetsschema/studieintyg undertecknat av arbetsgivare/studieanordnare.

Vid ändrade förhållanden är det viktigt att du så snart som möjligt meddelar ändringen, till exempel grund för placering eller ändrad inkomst.

Förslag för dig

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun