english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Åkerberg Kerstin (S)

Adress: Storgatan 34 c, 813 34 Hofors

Telefon: 076-212 50 11

Mail: kerberg1@gmail.com

Yrke/Titel: Pensionär

Född år: 1950

Uppdrag:

Socialnämnden, ersättare