Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Synpunkter & klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på verksamheterna inom Barn & Utbildning?

1. Kontakta berörd personal

Om du har synpunkter på verksamheten ska du i första hand vända dig till den förskola eller skola det berör. Det kan vara personalen på respektive förskoleavdelning eller klasslärare/mentor i skolan.

2. Kontakta berörd rektor/förskolechef

Om du upplever att du inte får gehör för dina åsikter så vänder du dig till berörd rektor/förskolechef.

3. Kontakta skolchef/barn- och grundskolechef

Om du inte är nöjd med hur berörd förskolechef/rektor behandlat ärendet vänder du dig till skolchefen eller barn- och grundskolechefen.

Det är viktigt att vi får in dina synpunkter/klagmål i skriftlig form. Skicka dessa till bun@hofors.se.

4. Anmälan till Skolinspektionen

Om du inte är nöjd med hur skolchef/barn- och grundskolechef har behandlat ärendet, och du anser att kommunen inte fullgör sitt uppdrag enligt lagar och förordningar, kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.

Skolinspektionen har tillsynsansvar över förskoleverksamhet, fritidshemsverksamhet, skola och vuxenutbildning.

Kontaktinformation

Katarina Ivarsson, skolchef
070-086 01 54

Inger Bexelius Lange, barn- och grundskolechef
070-414 13 26

E-post: bun@hofors.se

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296