Hofors Kommun logo, länk till startsidaSynpunkter & klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på förskolan eller skolan?

1. Kontakta personalen

Om du har synpunkter på verksamheten ska du i första hand vända dig till den förskola eller skola det berör. Det kan vara personalen på respektive förskoleavdelning eller klasslärare/mentor i skolan.

2. Kontakta rektor

Om du upplever att du inte får gehör för dina åsikter så vänder du dig till berörd rektor.

3. Kontakta huvudmannen

Om du inte är nöjd med hur rektor har behandlat ärendet vänder du dig till huvudmannen (skolchefen). Lämna dina synpunkter genom vår e-tjänst.

4. Anmälan till Skolinspektionen

Om du inte är nöjd med hur Hofors kommun har behandlat ärendet, och du anser att kommunen inte fullgör sitt uppdrag enligt lagar och förordningar, kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.

Skolinspektionen har tillsynsansvar över förskoleverksamhet, fritidshemsverksamhet, skola och vuxenutbildning.