english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunHofors kommun

Skaparverkstad

En famtidsvision

Skaparverkstaden är en vision vi har om att ge barn och unga möjlighet att uttrycka sig i många olika konstformer. I verkstaden ska det erbjudas varierande programverksamhet som ska locka till tankar, känslor, engagemang, kreativitet och kunskap.

Arbetet med skaparverkstaden är pågående och planeras färdigställas under hösten 2022.