english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunKonferensbord på Entré Ungdom

Om Entré Ungdom

Vad är Entré Ungdom?

Entré Ungdom är en mötesplats och ett aktivitetshus, på fritiden, för barn och ungdomar 6-18 år, Vår värdegrund är respekt, ansvar och profession. Vårt kännetecken är kraft, vilja och kärlek.

Vi verkar för för allas lika värde och likvärdiga möjlighet att utvecklas.

Nämndmål

  • Entré ungdom ska samverka med andra, arbeta för att öka den sociala inkluderingen och ska samverka med näringslivet.

Mål för kulturområdet

  • Entré ungdom ska ge unga möjlighet att utöva och uppleva i det konstnärliga livet.

Mål för samhällsområdet

  • Entré ungdom ska ge unga möjlighet till inflytande, entreprenörskap och diskutera samhällsfrågor.

Mål för caféområdet

  • Entré ungdom ska ha möjlighet att få och ge information, träffa vänner , diskutera livsfrågor, utveckla god hälsa och integreras samhället.