english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Konferensbord på Entré Ungdom

Om Entré Ungdom

Vad är Entré Ungdom?

Entré Ungdom är en mötesplats och ett aktivitetshus, på fritiden, för barn och ungdomar 6-18 år, Vår värdegrund är respekt, ansvar och profession. Vårt kännetecken är kraft, vilja och kärlek.

Vi verkar för för allas lika värde och likvärdiga möjlighet att utvecklas.

Nämndmål

  • Entré ungdom ska samverka med andra, arbeta för att öka den sociala inkluderingen och ska samverka med näringslivet.

Mål för kulturområdet

  • Entré ungdom ska ge unga möjlighet att utöva och uppleva i det konstnärliga livet.

Mål för samhällsområdet

  • Entré ungdom ska ge unga möjlighet till inflytande, entreprenörskap och diskutera samhällsfrågor.

Mål för caféområdet

  • Entré ungdom ska ha möjlighet att få och ge information, träffa vänner , diskutera livsfrågor, utveckla god hälsa och integreras samhället.