Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Om Entré Ungdom

Vad är Entré ungdom?

Entré Ungdoms grundtanke är att erbjuda barn och ungdomar i förskoleklass till och med sista året i gymnasiet möjlighet till en meningsfull fritid. I Entré ungdom ingår verksamheterna kulturskola, Länk till annan webbplats. fritidsgård Länk till annan webbplats., samhälle och lovaktiviteter. Vår värdegrund är respekt, ansvar och professionalism. Vårt kännetecken är kraft, vilja och kärlek.

Vi arbetar utifrån barnkonventionen och verkar för för allas lika värde och likvärdiga möjlighet att utvecklas.

Barnkonventionen är indelad i fyra grundläggande principer:

 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
 • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
 • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
 • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Läs hela barnkonventionen Länk till annan webbplats. eller en kort version. Länk till annan webbplats.

Entré ungdoms verksamhetsmål

Mål för fritidsgård:

 • Verksamheten ska vara en trygg mötesplats.
 • Ett café som är tillgängligt när unga är lediga och har öppet utifrån ungdomars behov.
 • I anslutning till caféet erbjuds olika aktiviteter.

Mål för kulturskola:

 • Alla unga som vill bereds plats i något konstuttyck.
 • Tillhandahålla en scen med och för unga.
 • Erbjuda verksamhet i samverkan med grundskolans estetiska ämnen och biblioteket.

Mål för lovaktivteter:

 • På olika sätt bidra till meningsfulla skollov.
 • Aktiviteter som bjuder in till lek och rörelse.

Mål för samhälle:

 • Tillhandahålla forum där unga ges möjlighet till delaktighet och inflytande.
 • Genomföra projekt utifrån ungdomars intressen och önskemål

Kontakt, Entré ungdoms ansvariga ungdomscoacher

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt, Entré ungdoms ansvariga ungdomscoacher

Aktuellt i Hofors kommun