Hofors Kommun logo, länk till startsida


Börjesson Sophia (HOP)

Adress: Lissjögatan 7, 813 36 Hofors

Telefon: 073-086 92 79

Mail: sophia.borjesson@politiker-hofors.se

Yrke/Titel: Förskollärare

Född år: 1996

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Kontaktinformation

Sophia Börjesson
073-086 92 79
sophia.borjesson@politiker-hofors.se

Mer information

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna.