english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Demensvård

Boende för demenssjuka

På Hesselgrenska och Hantverkarn i Hofors och på Spelmannen i Torsåker

Inom kommunen erbjuds boende för demenssjuka på Hesselgrenska och Hantverkarn i Hofors och på Spelmannen i Torsåker.

På Hesselgrenska erbjuds även dagvård och korttidsvistelse för demenssjuka.