Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Dalgränsbussen

Öppen skolskjuts under terminstid, Dalgränsen - Hofors - Dalgränsen

Den så kallade Dalgränsbussen är en öppen skolskjuts där resenärerna åker gratis. Detta gäller även andra resande än skolelever.

Bussen går fr o m 20 agusti och alla skoldagar läsåret 2024/2025. Ordinarie hållplatser gäller.

Linjesträckning

Dalgränsen - Bodås - Hästbo - Prästhyttan - Torsåker - Wall - Petreskolan

Turlista Morgonturen

Dalgränsen 06:50
Bodås 07:00
Torsåker centrum 07:15
Petreskolan 07:40 (cirka)

  • Endast avstigande på hållplats Torsåker centrum.
  • Efter Torsåker centrum: påstigande på hållplatserna Wall, Spruthuset, Teas, Gamla Tjernelds väg och Åstjärn.
  • Avstigande i Hofors: hållplats Böle och hållplats Petreskolan.

Turlista Eftermiddagsturen

Petreskolan 15:30
Torsåker centrum 15:45
Dalgränsen 16:05 (cirka)

  • I Hofors: påstigande på hållplats Petreskolan och hållplats Böle.
  • I Torsåker: påstigande endast på hållplats Torsåker centrum.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun