Hofors Kommun logo, länk till startsida

Studie- och yrkesvägledning

Förslag för dig

Studie- och yrkesvägledning för gymnasieskola och vuxenutbildning

Kontakta studie- och yrkesvägledningen om du har tankar och frågor kring studier eller yrken. Vägledningssamtal kan ge dig kan ge dig stöd och information inför ditt val av utbildning och yrke. Målsättningen med vägledning är att ge bättre beslutsunderlag för ditt val - ökad självinsikt och ökade kunskaper om vilka alternativ som finns och vad de kan innebära

Studie- och yrkesvägledningen kan hjälpa dig med:

  • dina funderingar om utbildningsvägar och yrkesval
  • information om utbildningar och behörighetskrav till olika utbildningar
  • att göra en individuell studieplan för studier på vuxenutbildningen i Hofors
  • att planera studier för en gymnasieexamen eller ett slutbetyg
  • information om studiefinansiering
  • validering inom vuxenutbildningen

Vill du ha kontakt med våra studie- och yrkesvägledare (SYV) Maria eller Hanna?
Mejla då till: vuxenutbildningen@hofors.se
Du kan även ringa på telefontiderna.


Kontakta Hanna om:
Svenska för invandrare (SFI), grundläggande och gymnasial vuxenutbildning på plats, distansstudier via Hermods, ansökningar Komvux annan kommun, särskild prövning, CSN (ej studiestartsstöd).
Hanna har telefonnummer: 0290-77 15 15
Telefontid: måndag, tisdag, onsdag och fredag kl 10:00-11:00
(med reservation för eventuella ändringar)

Kontakta Maria om:
Yrkesvux, distansstudier KUI och Hermods, gymnasiet (IM), ansökningar Komvux annan kommun, särskild prövning, validering, CSN, Lärcentra.
Maria har telefonnummer: 0290-77 15 14
Telefontid: måndag, tisdag, onsdag och fredag kl 10:00-11:00
(med reservation för eventuella ändringar)


Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun