Hofors Kommun logo, länk till startsida

Studie- och yrkesvägledning

Förslag för dig

Studie- och yrkesvägledning för gymnasieskola och vuxenutbildning

Kontakta studie- och yrkesvägledningen om du har tankar och frågor kring studier eller yrken. Vägledningssamtal kan ge dig kan ge dig stöd och information inför ditt val av utbildning och yrke. Målsättningen med vägledning är att ge bättre beslutsunderlag för ditt val - ökad självinsikt och ökade kunskaper om vilka alternativ som finns och vad de kan innebära

Studie- och yrkesvägledningen kan hjälpa dig med:

 • dina funderingar om utbildningsvägar och yrkesval
 • information om utbildningar och behörighetskrav till olika utbildningar
 • att göra en individuell studieplan för studier på vuxenutbildningen i Hofors
 • att planera studier för en gymnasieexamen eller ett slutbetyg
 • information om studiefinansiering
 • validering inom vuxenutbildningen

Boka en tid hos någon av våra studie- och yrkesvägledare genom att mejla eller ringa oss.

Vem gör vad?

Maria Damgaard, studie- och yrkesvägledare, 0290-77 15 14

 • Gymnasieutbildning
 • Yrkesvux Hofors
 • KUI
 • Hermods
 • Ansökningar utanför kommunen
 • Studiestartsstödet
 • Lärcentra

Hanna Efrik, studie- och yrkesvägledare, 0290-77 15 15

 • SFI
 • Grundläggande vuxenutbildning på plats
 • Komvux på plats
 • Ansökningar utanför kommunen
 • Utbildningsplikten

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun