Hofors Kommun logo, länk till startsida


Alkohollagen

I mars 2010 överlämnade regeringen propositionen 2009/10:125 till riksdagen. Riksdagen antog sedan den nya alkohollagen (2010:1622). Den nya alkohollagen trädde i kraft och ersatte då den tidigare alkohollagen (1994:1738).

Många bestämmelser har förts över från de gamla lagarna. En del nya och förändrade bestämmelser finns också med i den alkohollag som nu gäller. Några exempel på förändringar är:

  • att den som driver cateringverksamhet kan beviljas stadigvarande tillstånd
  • att kraven på köksutrustning och matutbud moderniserats och
  • att kommunerna ska ha riktlinjer och tillsynsplaner


Alkohollagen är en skyddslagstiftning och reglerar hur servering av alkoholdrycker ska ske. Syftet är att begränsa alkoholens skadeverkningar genom högt ställda krav på tillståndshavare och en ansvarsfull servering där alkoholpolitiska intressen går före de näringspolitiska.

Information om alkohollagen (2010:1622) i sin helhet finner du vid sidan
Länksamling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där finner du också en länk till Folkhälsomyndigheten som utfärdar föreskrifter på området.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)