Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Kartor, mätning och geografisk information

Hofors kommun samverkar tillsammans med Ockelbo kommun och Sandvikens kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS). Kart- och lantmäterienheten är den enhet som ansvarar för kartor och utför olika mätuppdrag i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Fastighetsägare och andra kommuninvånare har ibland behov av olika typer av kartor, geografisk information och mätningstjänster.

Hofors kommun samverkar tillsammans med Ockelbo och Sandvikens kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som ansvarar för kartor, geografisk information och mätningstjänster.

Kartor

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har en kartportal för kommuninvånarna i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun. I kartportalen finns bland annat kartskikt från översiktsplan, radonmätningar i klusterform, historiska kartor och detaljplaner.

Kartportalen Länk till annan webbplats.

Du kan också gå in på vår 3D-karta för att uppleva en mer verklighetstrogen bild av terrängen och se höjdskillnader på ett sätt som vanliga kartor inte visar.

3D-karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karttjänster

När du behöver kartinformation, till exempel i samband med bygglovsansökan, vid ansökan om borrning för bergvärme eller nybyggnation av bostadshus, industrier eller liknande ska du göra en beställning av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Mätningstjänster

Du kan beställa mätningstjänst om du har krav i ditt bygglov på att utföra utstakning eller lägeskontroll. Du kan också beställa gränsutvisning om du är osäker på var gränsen går till din fastighet. Även uppdragsmätning utförs på beställning av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Adresser, lägenhetsregister och namnsättning

Alla byggnader där det bor människor eller där det drivs verksamhet ska ha en adress. Bygger du nytt och är i behov av en adress ska du kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Som fastighetsägare till flerbostadshus är du också skyldig att lämna uppgifter som behöver ändras eller kompletteras i lägenhetsregistret.

Vanligtvis får platser sina namn när nya områden, gator, parker och andra allmänna platser skapas. I kommunerna Hofors, Ockelbo och Sandviken är det Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd som beslutar om nya namn.

Öppna geodata

Öppna geodata är digital geografisk information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av. Data som finns tillgängligt idag är bland annat översiktsplaner och detaljplaner.

Mer information och beställning av tjänster

Information om kartor, mätning och geografisk information samt beskrivning av hur du gör när du ska beställa tjänster finns på Sandvikens kommuns webbplats.

Kartor, mätning och geografisk information – sandviken.se Länk till annan webbplats.

Drönarflygningar

I takt med att samhället växer ställs högre krav på en effektiv samhällsbyggnadsprocess. Flygning med drönare erbjuder en snabb insamling av data som kan användas som underlag till olika beslut.

Inom Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning använder vi oss bland annat av drönare i arbetet med kartering, karta och data som i sin tur skapar mer insyn och förståelse för hur miljö och enskildas intressen påverkas i en bygg- och detaljplaneprocess. I vår karta kan du se i vilka områden vi utför drönarflygningar just nu.

Drönarflygning – sandviken.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lantmäterifrågor

Hos det statliga Lantmäteriet får du information och dokumentation om Sveriges geografi. Det är också till Lantmäteriet du ska vända dig med ansökan om lagfart för att registrera ägare av en fastighet eller om du till exempel vill stycka av en tomt eller på annat sätt förändra fastighetsgränser.

Läs mer på lantmateriet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning -
Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken

Kontakt Kartor och mätning

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Kartor och mätning

Aktuellt i Hofors kommun