Hofors Kommun logo, länk till startsida


Socialnämnden

Socialnämnden i Hofors Kommun

Nämnden ansvarar för frågor som rör

  • Äldreomsorg enligt socialtjänstlagen
  • Omsorg för funktionshindrade
  • Individ- och familjeomsorg
  • Integration/flyktingsmottagning
  • Arbetsmarknadsåtgärder

Nämnden har ett utskott

  • Utskottet för individärenden

Kontaktinformation

Tomas Fröjd, ordförande
070 - 414 11 15
tomas.frojd@hofors.se

Arne Evertsson, vice ordförande
070-692 48 33
arne.evertsson@politiker-hofors.se

Jesper Öberg, Nämndsekreterare
070-086 01 81
jesper.oberg@hofors.se