english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Stenberg Johan (HOP)

Adress: Fjällgatan 18, 813 30 Hofors

Telefon: 076-827 20 88

Mail: johan.gothe@hotmail.com

Yrke/Titel: Inside Sales Marknad, Ovako

Född år: 1983

Uppdrag:

Barn- och utbildningsnämnden, ersättare

Antagningsutskottet, ledamot

Hoforshus AB, suppleant

Kontaktinformation

Johan Stenberg
076 - 827 20 88
johan.gothe@hotmail.com

Mer information

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna.