Hofors Kommun logo, länk till startsida


Ekens förskola

Eken

Välkommen till Ekens förskola!

På Ekens förskola finns plats för ca 25 barn på två avdelningar. Under 2021-2022 är det två nystartade 1-årsgrupper.

Tillsammans med Regnbågen, som ligger ca 1,5 km bort, strävar vi efter att så långt som möjligt ha åldershomogena grupper. Vår tanke med det är att under en längre period kunna bygga relationer mellan barn, pedagoger och föräldrar, som är till fördel för barnens lärande. Det ger oss också en större möjlighet att erbjuda en pedagogisk miljö som passar barnens ålder.

Reggio Emilia

I arbetet på Eken låter vi oss inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. För barnen innebär det bland annat att vi erbjuder en pedagogisk miljö som ger möjlighet till möten och utforskande och tillgång till många olika material.

Mer information

Besöksadress
Nyängsgatan 2

Postadress
Hofors kommun
Ekens förskola
813 81 Hofors

Kontaktinformation

Rektor

Maria Hedlund
070-086 01 06
maria.hedlund1@hofors.se

Assistent/expedition

Ann-Sofie Jakobsson
070-289 92 04
ann-sofie.jakobsson@hofors.se

Övriga telefonnummer
Nyckelpigan: 070-086 00 61
Sländan: 070-086 00 62
Kök: 070-086 00 63

Dokument