Hofors Kommun logo, länk till startsida

Hur får jag hemsjukvård?

Förslag för dig

Ta kontakt med din hälsocentral om du anser att du är i behov av hemsjukvård. Hälsocentralen gör då en bedömning av ditt behov.
Om du bedöms uppfylla kriterierna för inskrivning i hemsjukvård görs en gemensam vårdplanering.

Kontakt Kommunal Hälso- & Sjukvård

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Kommunal Hälso- & Sjukvård

Aktuellt i Hofors kommun