Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Sammanträdesdatum

Nämndernas, styrelsens, fullmäktiges sammanträdesdatum i Hofors Kommun

Sammanträdesdatum Våren 2023

Nämnd/styrelse

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Kommunfullmäktige


14

21

25

30

27

Kommunstyrelsen

24

21


4

9

13

Barn- och utbildningsnämnden


6

6

17

22

19

Socialnämnden


16

16

13

25

21

Västra Gästriklands

samhällsbyggnadsnämnd

24

22

22

18

16

13

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland

24

22

22

18

16

13

Sammanträdesdatum Hösten 2023

Nämnd/styrelse

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige
3

7

12

Kommunstyrelsen12

17

21


Barn- och utbildningsnämnden4

2

6

11

Socialnämnden7

5

16

14

Västra Gästriklands

samhällsbyggnadsnämnd


22

19

17

14

12

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland


22

19

17

14

12

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun