Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Halfvars Carina (V)

Carina Halfvars

Adress: Ängkärrsgatan 36 b, 813 31 Hofors

Telefon:

Mobil: 070-690 84 08

Mail: carina.halfvars@politiker-hofors.se

Yrke/Titel: Distriktssköterska

Född år: 1957

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Socialnämnden, ledamot

Överförmyndarnämnden VG, ledamot

Gemensamma nämnden för hjälpverksamhet, ledamot

UFI, ersättare

Nätverket för strategiskt folkhälsoarbetei Gävleborg, ledamot

Kontakt Kommun & politik

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Kommun & politik

Aktuellt i Hofors kommun