english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Halfvars Carina (V)

Carina Halfvars

Adress: Fältgatan 10, 813 33 Hofors

Telefon:

Mobil: 070-690 84 08

Mail: carina.halvars@gmail.com

Yrke/Titel: Distriktssköterska

Född år: 1957

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Kommunstyrelsen, ersättare

Socialnämnden, ledamot

Socialnämndens utskott för individärenden (UFI), ersättare

Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet, FoU-Välfärd, RegNet och HelGe, ledamot

Kontaktinformation

Carina Halfvars
0290-27618
070-6908408
carina.halfvars@gmail.com

Mer information

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna.