Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Isaksson Tomas (S)

Tomas Isaksson

Adress: Lassas Väg 9, 813 91 Hofors

Telefon:

Mobil: 070-167 08 44

Mail: tomas.isaksson@hofors.se

Yrke/Titel: Sektionschef

Född år: 1963

Uppdrag:

Kommunstyrelsen, ordförande (Kommunalråd)

Kommunfullmäktige, ledamot

KSAU, ordförande

Gästrikerådets styrgrupp, ersättare

Hofors-Torsåker jaktvårdskrets, ledamot

Kommuninvest ekonomiska förening, ledamot

Förbundsdirektionen för kommunalförbundet Inköp Gävleborg, ledamot

Hofors Kommunhus AB, ordförande

Företagshälsovårdsnämnden, ledamot

Krisledningsnämnd, ordförande

Gemensamma nämnden för verksamhetsstöd, ledamot

Fritids- och kulturutskottet, ersättare

Brottsförebyggande rådet, ordförande

Ombud Hofors Folketshusförening Föreningsstämma, ersättare

Ombud Norrsken AB årsstämma

Fastighetsbildningsförättningar, gode man

Ombud Adven

Partnerskap Bergslagsbanan, ledamot

Entré Hofors ekonomisk förening, ledamot

Kommunala Pensionärsrådet, ledamot

Kommunala Tillgänglighetsrådet, ledamot

Kontakt Kommun & politik

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Kommun & politik

Aktuellt i Hofors kommun