english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Isaksson Tomas (S)

Tomas Isaksson

Adress: Lassas Väg 9, 813 91 Hofors

Telefon:

Mobil: 070-697 50 56

Mail: tomas.isaksson@ovako.com

Yrke/Titel: Sektionschef

Född år: 1963

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Kommunstyrelsen, ersättare

Hoforshus AB, suppleant

Inköp Gävleborg, kommunens representant i Förbundsdirektionen.

Föreningsutskottet, ersättare