Hofors Kommun logo, länk till startsida


Persfallets förskola

Persfallet

Välkommen till Persfallets förskola!

På Persfallets förskola finns plats för ca 100 barn. Förskolan arbetar med hållbar utveckling och har fått Stiftelsen Håll Sverige Rents miljöcertifikat Grönflagg. Persfallets förskola ingår i Norra förskoleområdet.

Persfallets förskola är uppdelad i två olika byggnader, den ena är en klassisk förskolebyggnad, medan den andra finns belägen i ett närliggande hyreshus.

De yngre barnens avdelningar är belägna i den klassiska förskolebyggnaden och de äldre barnens avdelningar finns i hyreshusets nedre plan. Personalen på förskolan hittar flertalet tillfällen i verksamhetens vardag där barnen får ta del av förskolans olika miljöer och ges möjlighet till möten och samspel oavsett vilket spår de tillhör.

Norra förskolan bedriver föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att föräldrarna deltar i verksamheten under större delen av inskolningsperioden. Något som vi hoppas ger vårdnadshavarna en god insyn i vår verksamhet samt att det under inskolningstiden byggs upp en god relation mellan såväl barn och personal, som mellan vårdnadshavare och personal.

Vid Norra förskolan läggs stor vikt vid att läroplanen för förskolan och aktuell forskning utgör grundbultarna i det projekt/utvecklingsområden som både avdelningarna och enheten bedriver. Norra förskolan har tillsammans arbetat fram en gemensam barnsyn. Där väljer vi att stärka det positiva hos varje barn och att se barnen som nyfikna och kompetenta. Lärande sker genom samspel i en tillåtande och utmanande miljö.

Vid behov har vi på förskolan möjlighet att kontakta elevhälsans resursteam som bland annat består av psykolog, specialpedagog och talpedagog.

Mer information

Besöksadresser
Persfallsvägen 7 (Gläntan, Gullvivan, Svampen)
Granvägen 12 (Solen, Månen och Stjärnfallet)

Postadress
Hofors kommun
Persfallets förskola
813 81 Hofors

Kontaktinformation

Rektor

Lotta Nordström
073-981 93 14
ann-charlotte.nordstrom@hofors.se

Assistent/expedition

Ann-Sofie Jakobsson
070-289 92 04
ann-sofie.jakobsson@hofors.se

Övriga telefonnummer
Gläntan: 070-0860034
Gullvivan: 070-0860035
Svampen: 070-0860036
Månen: 070-0860037
Solen: 070-0860038

Dokument


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Plan mot diskriminering och kränkande behandling Norras Förskolor 21-22.pdf Pdf, 161.1 kB.
(161.1 kB)