Hofors Kommun logo, länk till startsida


Persfallets förskola

Persfallet

Välkommen till Persfallets förskola!

På Persfallets förskola finns plats för ca 90 barn (1-5 år) uppdelat på fem avdelningar.

Förskolan består av två olika byggnader. De yngre barnens avdelningar (Gläntan , Gullvivan och Svampen) finns i en klassisk förskolebyggnad medan de äldre barnens avdelningar (Solen och Månen) finns i ett närliggande hyreshus.

Mer information

Besöksadresser
Persfallsvägen 7 (Gläntan, Gullvivan, Svampen)
Granvägen 12 (Solen och Månen)

Postadress
Hofors kommun
Persfallets förskola
813 81 Hofors

Kontaktinformation

Rektor

Lotta Nordström
073-981 93 14
ann-charlotte.nordstrom@hofors.se

Administratör

Ann-Sofie Jakobsson
070-289 92 04
ann-sofie.jakobsson@hofors.se

Övriga telefonnummer
Gläntan: 070-0860034
Gullvivan: 070-0860035
Svampen: 070-0860036
Solen: 070-0860038
Månen: 070-0860037