Hofors Kommun logo, länk till startsida

Val till Europaparlamentet 2024

Vart femte år är det val till Europaparlamentet. Den 9 juni 2024 är det dags igen. Alla länder som är medlemmar i Europeiska Unionen får utse ett visst antal ledamöter. Genom EU-valet avgör medborgarna i medlemsländerna vilka politiska partier och ledamöter som ska vara med och fatta besluten i parlamentet.

Du som har rätt att rösta i valet till Europaparlamentet får ett röstkort i brevlådan några veckor före valet. På röstkortet står det var du kan rösta på valdagen. Om det inte passar att rösta i din vallokal på valdagen kan du också rösta i någon av landets alla förtidsröstningslokaler. Om du inte fått ditt röstkort eller tappat det kan du beställa ett dubblettröstkort.

Fr o m den den 22 maj går det att förtidsrösta och under våren kommer mer information om det och röstningslokaler m.m.

Förslag för dig

Du kan förtidsrösta från och med den 22 maj ända fram till valdagen den 9 juni, var som helst i hela landet. Det finns lokaler för förtidsröstning i alla kommuner. Om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen kan du rösta i en lokal för förtidsröstning som också har öppet på valdagen.

Vad behöver jag för att förtidsrösta?

Ta med dig id-handling och röstkort.

 • Om du inte har någon id-handling kan en annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.
 • Om du saknar ett röstkort kan du beställa ett nytt på val.se från och med den 13 maj

Lokaler för förtidsröstning, adresser och öppettider Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om att förtidsrösta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På ditt röstkort står det vilken vallokal du kan rösta i och vallokalens öppettider. Det är bara du och andra röstberättigade i samma valdistrikt som kan rösta i den vallokal som står på röstkortet. Inför EU-valet ska du ha fått ditt röstkort senast den 22 maj.

Samtliga vallokaler har den 9 juni öppet kl. 8.00-21.00.

Vad behöver jag för att rösta i vallokalen?

 • Du behöver ha med dig id-handling när du röstar. Id-handlingen ska vara giltig men i vissa fall kan även en utgången id-handling användas. Det är röstmottagaren som avgör vilka id-handlingar som ska godkännas.
 • Har du ingen id-handling kan en annan person som fyllt 18 år intyga din identitet. Personen som intygar måste visa sin id-handling.
 • Du måste inte ha med dig ditt röstkort när du röstar i en vallokal på valdagen. Men det är praktiskt för att kunna kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Om du inte kan rösta i din vallokal

Du kan också rösta i förtidsröstningslokalen som har öppet på valdagen den 9 juni. Där kan alla rösta oavsett bostadsort och valdistrikt.
Lokaler för förtidsröstning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Du kan rösta med bud av följande anledningar:

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

Material för budröstning kan beställas från Valmyndighetens webbplats eller hämtas från länsstyrelsen eller kommunen.

Mer om att rösta med bud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ambulerande röstmottagare

Om du inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan du rösta med hjälp av ambulerande röstmottagare..

Detta gäller dig som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av:

 • sjukdom,
 • ålder eller
 • funktionsnedsättning.

Ambulerande röstmottagare innebär att röstmottagare från kommunen kommer till ditt hem eller motsvarande och tar emot din röst. Från och med den 13 maj kan du ringa 076-945 79 50 om du har behov av ambulerande röstmottagare. Det finns begränsat antal tillfällen.

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns det särskilda regler för de olika valen.

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

 • 18 år senast på valdagen. För EU-valet 2024 innebär det att du fyller 18 år senast den 9 juni, och
 • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen. För EU-valet 2024 innebär det att du måste ha anmält dig senast den 10 maj. Mer information finns på sidan EU-medborgare som vill rösta i EU-valet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om rösträtt och röstlängd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla som har rösträtt i ett val får ett röstkort skickat med posten. Om du har anmält en särskild postadress hos Skatteverket skickas ditt röstkort dit, annars till din folkbokföringsadress.

Inför EU-valet ska du ha fått ditt röstkort senast den 22 maj.

Om du till exempel saknar folkbokföringsadress eller tappat bort ditt röstkort kan du få ett nytt. Ett så kallat dubblettröstkort. Det gäller också utlandssvenskar som vill rösta i Sverige.

Från och med den 13 maj kommer du kunna beställa ett nytt röstkort på val.se.

Om du fått röstkort skickat till din mejl behöver du skriva ut och ta med dig det om du ska förtidsrösta. Det ska vara utskrivet på vitt papper i stående A4-format.

Mer information om röstkort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du få hjälp med att skriva ut ett nytt röstkort kan du kontakta Valkansliet, Granvägen 8, Hofors. I samband med förtidsröstningen finns även möljighet att få ett dublettröstkort utskrivet på plats.

När röstningen avslutats på valdagen börjar rösträkningen i varje vallokal. I vallokalen räknas de röster som tagits emot där under valdagen och de förtidsröster som levererats till vallokalen för att räknas där.

När ett valdistrikt, det vill säga en vallokal, har räknat rösterna på valkvällen rapporterar de resultatet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen registrerar resultaten i Valmyndighetens system som sammanställer en preliminär röstfördelning mellan partierna.

Resultatet visas direkt på val.se.

Rösterna lämnas över till länsstyrelsen

När räkningen är klar läggs valsedlarna in i speciella säkerhetspåsar som klistras igen och överlämnas till valnämnden i kommunen. Kommunens valnämnd lämnar därefter över rösterna till länsstyrelsen för den slutliga rösträkningen.

Valnämndens preliminära rösträkning på onsdagen

På onsdagen efter valdagen räknar valnämnden de röster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen. Denna räkning heter valnämndens preliminära rösträkning men kallas också för uppsamlingsräkningen eller onsdagsräkningen.

Då räknas framför allt förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen, men även brevröster från utlandet och röster från ambassader.

Om det behövs kan räkningen förlängas till torsdagen
Länk till annan webbplats.
Rösträkning och preliminärt valresultat. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats.

Slutlig rösträkning

Måndagen efter valdagen påbörjar länsstyrelserna den slutliga rösträkningen. Då bedömer och räknar länsstyrelsen rösterna för samtliga partier. I den slutliga rösträkningen räknas även personrösterna.

Slutlig rösträkning och fastställande av valresultatet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

On these pages you will find information in other languages than Swedish about how to vote.

Link to Other languages Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun