Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Informationen finns även på finska

Särskilt boende/korttidsboende

Särskilt boende/korttidsboende i Hofors Kommun

Demenssjukdom, somatiskt sjuka och korttidsboende

Utifrån Socialtjänstlagen har den enskilde rätt att ansöka om Särskilt Boende eller korttidsboende och sedan få ett beslut av biståndshandläggare.

En ansökan om att få flytta till Särskilt Boende blir oftast aktuellt när behovet av tillsyn och omsorg, eller kraven på trygghet och säkerhet, bedöms vara så stora att det inte längre är möjligt att bo kvar i det egna hemmet med stöd av hemtjänstinsatser.

Den som har önskemål om att flytta till ett Särskilt Boende måste ansöka om detta hos Biståndsenheten. Hos biståndshandläggaren kan du få den hjälp du behöver för din ansökan.


Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun