english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Rätt till plats

Vem har rätt till plats i förskola?

  • Barn har rätt till förskola från ett års ålder utifrån vårdnadshavarnas förvärvsarbete, studier eller utifrån barnets behov.
  • Barn i behov av särskilt stöd pga fysiska, psykiska eller andra skäl har rätt till förskola från ett års ålder.
  • Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för vård av annat barn har rätt till 15 timmars förskola per vecka.

Allmän förskola

  • Alla barn har rätt till avgiftsfri förskola 15 timmar per vecka från höstterminen det år barnet fyller tre år. Det kallas för allmän förskola och verksamheten följer skolans terminer och lov. Det är kommunen som beslutar hur timmarna ska fördelas.

Kontaktinformation

Kicki Österbacka, kösamordnare
0290-77 14 24
christina.osterbacka@hofors.se

Länkar

Kommunens e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens blanketter

Blanketter kan också beställas hos kösamordnaren eller hämtas i receptionen vid kommunkontoret, Granvägen 8.