Hofors Kommun logo, länk till startsidaVästra Gästriklands samhälls­byggnadsnämnd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun samverkar i en gemensam nämnd, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Sandvikens kommun är värdkommun och informationen om den gemensamma nämnden finns på Sandvikens kommuns webbplats som du når via länken nedan.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd fullgör de samverkande kommunernas uppgifter inom miljö- och livsmedelsområdet, plan- och byggområdet samt geografisk information. Nämnden har också ansvar för bl.a. kommunal energi- och klimatrådgivning, bostadsanpassning, färdtjänst och skolskjuts. De två sistnämnda endast för Sandvikens kommun.

Nämnden ska uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunerna och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning. Nämnden ska verka för en god bebyggd miljö samt en god stads- och landsbygdsutveckling.

Nämnden ska ansvara för de uppgifter som med stöd av lag eller annan författning överlämnas från statliga myndigheter och som kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar ska ligga inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska i övrigt fullfölja de uppdrag som respektive kommunfullmäktige ger nämnden.

Information om nämndsreglemente, protokoll, sammanträdesdagar samt ledamöter (öppnas på sandviken.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.