Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun samverkar i en gemensam nämnd, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Sandvikens kommun är värdkommun för nämnden.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd fullgör de samverkande kommunernas uppgifter inom miljö- och hälsoskydd, livsmedelsområdet, plan- och byggområdet och geografisk information. Nämnden har också ansvar för bland annat kommunal energi- och klimatrådgivning, bostadsanpassning samt parkeringstillstånd

Nämnden ansvarar även för att initiera, bereda, följa upp och vara rådgivande i samhällsbyggnadsfrågor för den kommunala fysiska planeringen, bostadspolitiken och för mark- och vattenanvändning.

Information om reglemente, ledamöter, datum för sammanträden, kallelser och protokoll finns på Sandvikens kommuns webbplats.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun