english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunUppsägning av plats

När barnet slutar ska platsen sägas upp genom kommunens e-tjänst eller på avsedd blankett. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda säga upp platsen.

Uppsägningstiden är en (1) månad och gäller från det datum då uppsägningen kommit in till Hofors kommun. Avgiften tas ut under hela uppsägningstiden. Detta gäller även vid uppsägning i samband med föräldraledighet.