english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Kolasinac Remzija (S)

Remzija Kolasinac

Adress: Björkhagsgatan 43, 813 30 Hofors

Telefon:

Mobil: 076-325 34 05

Mail: remzija.kolasinac@hofors.se

Yrke/Titel: Socialsekreterare

Född år: 1962

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Nämndeman

Socialnämndens utskott för individärenden (UFI), ersättare

Hofors Elverk, suppleant

Hoforshus AB, ersättare

Gästrike återvinnare, ersättare i förbundsfullmäktige

Kontaktinformation

Remzija Kolasinac
0290-220 51
076-325 34 05
remzija.kolasinac@hofors.se

Mer information

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna.