english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunAktivitetsbidrag

Syftet med bidraget är att stimulera till ökad lokal aktivitet bland barn och ungdom.

Villkor för beviljande av aktivitetsbidrag

  • För icke statsbidragsberättigad förening ska ansökan lämnas senast den 30 juni (för vårens aktivitetstillfällen) respektive senast den 31 december (för höstens tillfällen). Tillsammans med ansökan skickas kopia på närvarokort.
  • För statsbidragsberättigad förening ska ansökan lämnas senast en månad efter det att föreningen fått statsbidraget. Tillsammans med ansökan skickas
    - kopia på ansökan till Riksidrottsförbundet om LOK-stöd
    - kopia på beviljat statsbidrag (kontoutdrag).
  • Aktivitetsbidrag utgår inte till studiecirklar.
  • Kulturutskottet har möjlighet att inom ramen för befintliga anslag prioritera vissa åldersgrupper vad gäller bidragets storlek per deltagare och sammankomst.

Kontaktinformation

Kulturföreningar:
Ritva Snellman
073-809 41 24 ritva.snellman@hofors.se

Idrotts-/fritidsföreningar:
Lokalbokningen
0290-77 15 61
foreningsbidrag@hofors.se

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Ansökan om aktivitetsbidrag.docx
(94.7 kB)
Närvarokort aktivitetsbidrag kultur.docx
(40.1 kB)