Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Personlig assistent

En insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ( LSS ).

Personlig assistans kan ansökas av den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver personligt utformat stöd. Gäller för personer upp till 65 år ålder.

Ett personligt utformat stöd som ges åt person som på grund av stort och varaktigt funktionshinder behöver hjälp med att tillgodose grundläggande behov.

Med detta avses sådana mycket personliga angelägenheter som personlig hygien, att inta måltider, att klä på och av sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp av personlig karaktär.

Om hjälpbehovet är mindre än 20 timmar per vecka görs/gör man ansökan om personlig assistans hos biståndshandläggaren LSS.

Är behovet mer än 20 timmar per vecka kan assistansersättning enligt LASS bli aktuellt, då ansöker man hos Försäkringskassan.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296