Hofors Kommun logo, länk till startsida
Informationen finns även på finska

Äldreomsorg

Äldreomsorgen omfattas av insatser enligt socialtjänstlagen. I kommunen finns fyra särskilda boenden, tre i Hofors och ett i Torsåker.

Insatser som kan beviljas efter utredning av biståndshandläggare är hemtjänstinsatser, avlastning/växelvård, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, särskilt boende och korttidsboende.

Förslag för dig

Äldreomsorg på finska, meänkieli eller samiska

Hofors kommun ingår i förvaltningsområdet för det finska språket och detta innebär att du i mån av finsktalande personal erbjuds finska. Du har denna rättighet även fast du också kan svenska.

Önskar du äldreomsorg på meänkieli eller samiska har du också rätt till det ifall det finns personal som behärskar minoritetsspråket. Hofors kommun verkar för att det finns personal som behärskar minoritetsspråk.

Kontakta enhetschef för biståndshandläggarna vid intresse av äldreomsorg på minoritetsspråk.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun