Hofors Kommun logo, länk till startsida

Farlig verksamhet

Enligt Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor ska du som kan bli berörd informeras om riskerna och hur du ska agera vid en olyckshändelse. Anläggningar i Hofors kommun som är klassade på den högre kravnivån enligt Sevesodirektivet:

  • Ovako och Aga Gas AB

Bergtäkter kan också omfattas av Sevesolagstiftningen.

Förslag för dig

Vid en allvarlig olycka

Vid en eventuell allvarlig olycka kommer räddningstjänsten att gå ut med ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) Öppnas i nytt fönster.. Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation. Lyssna på Sveriges radio P4 eller läs på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun