Hofors Kommun logo, länk till startsida

Yrkesvux

Yrkesvux - samverkan mellan Gästriklands kommuner

Yrkesvux i Gästrikland är ett samarbete mellan Gästriklands kommuners vuxenutbildningar på gymnasial nivå. Målet är att varje kommuninvånare ska kunna erbjudas möjlighet att studera de kurser och utbildningar var och en önskar, oavsett bostadsort.

Yrkesvux i Hofors har tre utbildningar:

 • Elektriker, 3 terminer (1500 poäng)
  Nästa utbildningsstart 19 augusti 2024. Sista ansökningsdag 17 maj.
  Förkunskaper: svenska 1/ svenska som andra språk 1, engelska 5 och matematik 1, eller motsvarande kunskaper.

 • Verkstad/Industriteknik, 3 terminer (1600 poäng)
  Nästa utbildningsstart 19 augusti 2024. Sista ansökningsdag 17 maj.
  Förkunskaper: Grundläggande svenska/ svenska som andra språk och matematik, eller motsvarande kunskaper.

 • Barn och fritid, barnskötare eller stöd och service inom funktionshinderområdet, 3 terminer (1500 poäng)
  Nästa utbildningsstart 19 augusti 2024. Sista ansökningsdag 17 maj.
  Förkunskaper: Grundläggande svenska/ svenska som andra språk och matematik, eller motsvarande kunskaper.

Vad är yrkesvux?

Yrkesvux är en satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Syftet med satsningen är att motverka brist på personer med en yrkesutbildning och nå de grupper som saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras.

Vem får delta i yrkesvux?

Satsningen på yrkesvux riktar sig till de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har behov av att ändra yrkesbana. Även nya svenskar som antingen behöver komplettera sin yrkesinriktning eller skaffa sig en helt ny kan delta i yrkesvux.

Du kan även söka yrkesvux på andra orter.

Förslag för dig

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun