Hofors Kommun logo, länk till startsida


Tallbackens förskola

Tallbacken

Välkommen till Tallbackens förskola!

Tallbackens förskola ligger i natursköna Torsåker med skogen och åkrarna inpå knuten. Orten är framförallt ett småhus- och villaområde och Torsåker är populärt bland barnfamiljer att bo i. Tallbacken och Vinkelboda förskola bildar en enhet, Torsåkers förskoleområde, där personal i möjlig mån följer barnen genom förskoletiden. På Tallbackens förskola går de yngre barnen på fyra avdelningar Skogsgläntan, Kotten, Stubben och Tallen.

Verksamhet

Torsåkers förskolor verkar för att skapa en trygg och utmanande verksamhet där barnen ges utrymme att utforska, leka och lära. Vi lägger stor vikt i samarbete med hemmen och förskolan bedriver därför föräldraaktiv inskolning. Under inskolningen får personalen, barn och vårdnadshavare tid att tillsammans bygga trygghet, förståelse och förtroende för varandra.

Vi tillbringar mycket tid utomhus, såväl på gården som i naturen. Förskolorna har närhet till såväl skog, som lekparker och grönområden, något som möjliggör för oss att använda vår vackra natur både i spontana och planerade aktiviteter. Pedagogiken, förhållningssätt, ute- och innemiljöer är ständigt under luppen och vi verkar för att ha ett hållbarhetstänkt inom alla områden.

Inom Torsåkers förskolor har vi stort fokus på barnens språkliga utveckling och tecken som stöd används i verksamheterna.

Torsåkers förskolors barnsyn

Alla barn är unika individer med rätt att bli sedda och respekterade. De lär sig hela tiden genom lek, samspel, skapande och undersökande, utifrån sina erfarenheter och intressen.

För oss innebär det att vi strävar efter

  • Att vår miljö ska vara trygg, positiv och utmanande och ge barnen möjlighet att utforska och upptäcka.
  • Att barnen varje dag ska mötas av tillåtande, inspirerande och medforskande vuxna.

Mer information

Besöksadress
Björkvägen 16, Torsåker

Postadress
Hofors kommun
Tallbackens förskola
813 81 Hofors

Kontaktinformation

Rektor

Anna Engström
070-086 02 97
anna.engstrom@hofors.se

Administratör

Maud Wigren
070-086 01 45
maud.wigren@hofors.se

Övriga telefonnummer
Kotten: 070-086 01 36
Tallen: 070-086 01 50
Stubben: 070-086 01 35
Skogsgläntan: 070-086 01 17
Måltid/lokalvård: 070-086 01 04