Hofors Kommun logo, länk till startsida

Tillgänglighetsrapport

Hofors kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur www.hofors.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Förslag för dig

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.hofors.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Finska och engelska texter har inte alltid rätt språkkod vilket kan göra det svårt att få uppläst.

Rubriker, texter, listor och tabeller saknar ibland rätt struktur och kan vara svåra att förstå fullt ut för hjälpmedel.

Iframes saknar titlar.

Oskäligt betungande anpassning

Hofors kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Hofors kommun har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vårt mål är att ha åtgärdat problemen till 23 september 2020. Överskrider projektet tidsramen kommer vi, under arbetets gång, tillfälligt hävda oskäligt betungande anpassning.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks Länk till annan webbplats. (extern länk) har gjort en oberoende granskning av hofors.se

Senaste bedömningen gjordes den 30 juli 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 15 augusti 2020.
Redogörelsen uppdaterades under veckorna 35 - 39
Senaste uppdatering 2023-01-11


Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun