Hofors Kommun logo, länk till startsida

Arbetsmarknadsenheten AME

Förslag för dig

Arbetsmarknadsenheten är en strategisk enhet för kommunens medborgare. Enheten arbetar aktivt för att inkludera invånarna i samhället och arbetsmarknaden.

Ett arbete ger självförtroende och kontakter in i samhället. AME arbetar aktivt för att inkludera individer som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma närmare arbete och studier. Detta gör vi exempelvis genom täta kontakter med en handläggare som finns för att stötta och coacha individen vidare mot målet.

Våra insatser

Våra insatser är arbetspraktik, arbetsträning, språkträning eller individuellt anpassad sysselsättning. Vi arbetar också med coachning och vägledning mot studier eller arbete. Våra insatser genomförs både individuellt och i grupp.

Vårt arbete sker i samarbete med Arbetsförmedlingen och Individ- och familjeomsorgen.

Kontakt, Arbetsmarknadsenheten AME

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt, Arbetsmarknadsenheten AME

Aktuellt i Hofors kommun