Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Övriga verksamheter

Boendestöd, kontaktperson och korttidsplats

Boendestöd

Till personer med psykisk funktionsnedsättning enligt SoL Boendestöd är en hjälp till självhjälp i det egna hemmet.

Kontaktperson

Kontaktpersonen är en medmänniska som kan ersätta eller komplettera kontakten med anhöriga.

Korttidsplats

Korttidsplats är en insats som kan sökas av personer som tillhör LSS och SoL. Syfte att ge personer med funktionsnedsättning miljöombyte och rekreation, samt för att anhöriga ska få avlösning i omvårdnadsarbetet. Korttidsboendet Nova finns på Hantverkargatan 26.

Inom Omsorg för personer med funktionsnedsättning finns även

  • familjehem
  • ledsagning
  • avlösarservice
  • externa placeringar

För vidare information kontakta LSS-handläggare.

Kontaktinformation

Biståndshandläggare

Samtliga biståndshandläggare har telefontid måndag - fredag
Kl 08.30-09.30


Heidi Bergström, enhetschef
heidi.bergstrom@hofors.se

Biståndshandläggare för personer födda dag: 1-11
0290 - 77 16 75

Biståndshandläggare för personer födda dag: 12-22
0290 - 77 16 73

Biståndshandläggare för personer födda dag: 23-31
0290 - 77 16 72

Biståndshandläggare mot sjukhus/primärvård/kortids-boende
0290 - 77 16 94

Biståndshandläggare LSS/SoL för personer födda dag: 1-15
0290 - 77 16 83

Biståndshandläggare LSS/SoL för personer födda dag 16-31
0290 - 77 15 06

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296