Hofors Kommun logo, länk till startsida

Gymnasiebibliotek

Hofors bibliotek som gymnasiebibliotek


Hofors Bibliotek fungerar som skolbibliotek för elever och lärare vid Björkhagsskolans gymnasie- och vuxenutbildning.

Information till nya elever

Information om biblioteket till nya elever i årskurs 1, språkintroduktionsklasser och SFI bokas genom att kontakta bibiloteket.

Tillgång till biblioteket

Björkhagsskolans elever och lärare har möjlighet att beställa böcker och andra medier ur hela HelGe-bibliotekens bestånd. (Undantag gäller för filmer i bibliotekets bestånd som inte har institutionella rättigheter och därför inte kan lånas av lärare för visning i skolan.) Beställt material hämtas ut på biblioteket.

De flesta av bibliotekets databaser och e-medier kan användas genom inloggning med lånekort på bibliotekets hemsida.

Elever och lärare har tillgång till biblioteket under hela bibliotekets öppettider.

Vid behov av att besöka biblioteket före ordinarie öppetid eller när större grupper av elever önska besöka biblioteket, sker bokning i samråd mellan lärare och bibliotek.

Förslag för dig

Databaser på biblioteket

Databaser

HelGe-biblioteken

Sök på HelGe-biblioteken

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun