Hofors Kommun logo, länk till startsida


Modin Mikael (KD)

Adress: Hofors

Telefon:

Mobil:

E-post:

Yrke/Titel:

Född år: 1968

Uppdrag:

Valberedning, ersättare

Valnämnd, ersättare

Hofors-Torsåker jaktvårdskrets, ersättare

Fastighetsbildningsförättningar, gode man

Kontaktinformation

Mikael Modin
07

Mer information

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna.