english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunBild på två tussilago

Socialnämndens arbete kring Covid-19

Vi är just nu inne i en unik situation. Covid-19 är en smitta som påverkar hela samhället. Statistik visar att smittan är särskilt allvarlig för de som är äldre.

Arbete kring Covid-19

Socialnämnden har de senaste veckorna arbetat intensivt med att minimera risken för smittspridning och säkerställa att du fortsätter få dina nödvändiga insatser. Vi säkerställer också att vi har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare.

Vi förstår att det innebär en påfrestning för dig och dina anhöriga. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hoppas att vi snart kommer att kunna återgå till en mer normal vardag.

Socialnämnden följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, smittskydd Gävleborg med flera och vi för diskussioner med fackliga organisationer.
Vi månar alltid om våra anställdas hälsa och vi har tydliga rutiner och riktlinjer hur vi hanterar smittade brukare.

Att berätta om brukare med eventuella smittor är inget vi gör, var sig det gäller Covid-19 eller andra sjukdomar, där hänvisar vi till patientsekretessen.