english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Persson Alf (M)

Alf Persson

Adress: Krönvägen 46, 813 32 HOFORS

Telefon:

Mobil: 070-444 54 80

Mail: alfur12@gmail.com

Yrke/Titel: Egen företagare/pensionär

Född: 1948

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Barn- och utbildningsnämnden, ledamot

Gästrike Räddningstjänstförbund, ersättare

Värmevärden i Hofors AB, ledamot

Gästrike Återvinnare, ersättare

Kontaktinformation

Alf Persson
070-4445480
alfur12@gmail.com

Mer information

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna.