Hofors Kommun logo, länk till startsida

E16 ombyggnation

E16 har byggts om för att uppnå ett lugnare och jämnare trafikflöde genom Hofors. Syftet var att genomfarten ska upplevas attraktivare för den lokala trafiken liksom näringsliv och turism.

Förslag för dig

Om projektet

Hofors läge vid E16 är av stor betydelse både för den lokala trafiken och stråket Borlänge-Falun-Hofors-Gävle. Trafikverkets åtgärder syftar till ökad säkerhet och tillgänglighet för gående, cyklister, lokal trafik och näringsliv liksom bättre pendlingsmöjligheter. Stråket ska upplevas attraktivt och funktionellt samt på ett smidigare sätt länka samman genomfarten med Hofors centrum.

Projektet är klart. Några mindre åtgärder kommer att slutföras våren 2024.

För mer information om projektet, se Trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Genomförda åtgärder

  • Två nya cirkulationsplatser, en vid Faluvägen–Göklundsvägen
    och en vid Faluvägen­–Centralgatan (upp mot centrum)
  • En ny gång- och cykelväg på norra sidan och en ny gångväg på södra sidan E16
  • Träd och buskar längs hela passagen
  • Två tillgänglighetsanpassade busshållplatser
  • Övergångsställen och belysning
  • Räcken och staket

Ledningsarbeten

Gästrike vatten har utfört ledningsarbeten inom arbetsområdet. Frågor som rör detta hänvisas direkt till dit.

Gästrike vatten - Hofors Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun