Hofors Kommun logo, länk till startsida

Öppettider & Stängningsdagar

Förslag för dig

Öppettider och stängningsdagar för förskolan

Förskolornas öppetider är klockan 06:15-18:30.

Studiedagar

Förskolorna stänger sex dagar per år för kompetensutveckling, planering och systematiskt kvalitetsarbete. Det är värdefulla dagar för att förskolan ska utvecklas och hålla god kvalitet. Förskolan informerar vårdnadshavare om planerade studiedagar senast två månader i förväg.

Hofors kommun är skyldig att erbjuda omsorg för vårdnadshavare som inte har möjlighet att lösa behov av barnomsorg under dessa dagar. Barnet kommer att erbjudas vistelse vid en annan förskola. Förskolan behöver meddelas detta senast två veckor innan.

Sammanslagning

Under sommarveckorna 28 - 31 slår kommunen samman förskolorna. Behov av barnomsorg meddelas till rektor senast 30/4. Sammanslagning kan förekomma även under storhelger.

Placering av barn från förskola till fritidshem sker efter sommarens sammanslagning.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun