english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun



Öppettider & Stängningsdagar

Öppettider och stängningsdagar för förskolor och fritidshem

Normal öppettid i kommunal verksamhet är klockan 06:30-18:30.

För information om öppettider och stängningsdagar i enskild verksamhet, kontakta respektive enhet.

Kompetensutvecklingsdagar

Sex dagar per år stänger förskolorna och fritidshemmen för planering, utvärdering och kompetensutveckling. Enheten ska informera föräldrarna minst en månad i förväg. Inget avdrag på avgiften görs. De föräldrar som inte själva kan lösa sitt behov under stängningsdagar ska meddela enheten minst två veckor i förväg.

Sammanslagning och överflytt från förskola till fritids

Under sommar och jul när flera barn/elever är lediga kan förskolor och fritidshem slås samman. Det kan innebära att barn/elever får vara på annat ställe än de brukar.

Placering av barn från förskola till fritidshem sker efter sommarens sammanslagning.

Mer information

Hitta rätt blanketter här.

Blanketter kan också beställas hos kösamordnaren eller hämtas i receptionen vid kommunkontoret, Granvägen 8.

Kontaktinformation

Kicki Österbacka, kösamordnare
0290-77 14 24
christina.osterbacka@hofors.se