Hofors Kommun logo, länk till startsida

Öppettider & stängningsdagar

Öppettider och stängningsdagar för fritidshemmen

Fritidshemmens öppettider är klockan 06:15-18:30. Verksamheten är öppen under lov, men erbjuds inte kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Alla fritidshem erbjuder morgonomsorg med möjlighet att äta frukost. På eftermiddagen serveras mellanmål.

Kompetensutvecklingsdagar

Sex dagar per år stänger fritidshemmen för planering, utvärdering och kompetensutveckling. Enheten ska informera föräldrarna minst en månad i förväg. Inget avdrag på avgiften görs. De föräldrar som inte själva kan lösa sitt behov under stängningsdagar ska meddela enheten minst två veckor i förväg.

Sammanslagning

Under sommarveckorna kan fritidshemmen slås samman. Det kan innebära att elever får vara på annat ställe än de brukar. Behov av fritidshemsplats under sommarlovet meddelas till rektor senast 30/4.

Överflytt

Överflytt från förskolan till fritidshemmet sker normalt under vecka 32, under förutsättning att vårdnadshavare har anmält behov av plats.

För elever som slutar åk 3 på Värnaskolan behöver ingen ny anmälan göras och överflytt till Petreskolan sker vecka 32. I det fall eleven inte länge har behov av plats, måste platsen sägas upp.

Förslag för dig

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun