Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Klaussén Monica (KD)

Adress: Gammelgårdsvägen 11, 813 36 Hofors

Telefon: 070-760 83 14

Mail: monica.klaussen@hotmail.com

Yrke/Titel: Specialpedagog

Född år: 1958

Uppdrag:

Kommunfulmäktige, ersättare

Barn- och utildningsnämnden, ersättare

Fastighetsbildningsförättningar, gode man

Valberedning, ersättare

Antagningsutskottet, ledamot

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296