english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Johansson Inger (SD)

Adress: Fatbursgatan 20, 813 33 Hofors

Telefon: 073-723 73 07

Mail: injon52@hotmail.se

Yrke/Titel: Pensionär

Född år: 1952

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ersättare

Barn- och utbildningsnämnden, ersättare

Socialnämnden, ersättare

Kontaktinformation

Inger Johansson
073 - 723 73 07
injon52@hotmail.se

Mer information

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna.