Hofors Kommun logo, länk till startsida


Johansson Inger (SD)

Adress: Fatbursgatan 20, 813 33 Hofors

Telefon: 073-723 73 07

Mail: inger.johansson@politiker-hofors.se

Yrke/Titel: Pensionär

Född år: 1952

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Barn- och utbildningsnämnden, ersättare

Socialnämnden, ersättare

Kontaktinformation

Inger Johansson
073 - 723 73 07
inger.johansson@politiker-hofors.se

Mer information

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna.