english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Gruppbostaden Orion

LSS-boende

Gruppbostaden är ett LSS-boende som är beläget på på Granvägen 4.
Gruppbostaden består av 5 lägenheter för boende samt ett gemensamhetsutrymme för social samvaro.

Alla boende har en individuell genomförande plan och målsättningen är att skapa en meningsfull och innehållsrik vardag med bibehållna funktioner. De boende på Orion har också daglig verksamhet på våra dagverksamheter.