english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunEkonomi

Ekonomienheten ger stöd till kommunstyrelsen, ansvarar för redovisning, budget och uppföljning.

Inom ekonomifunktionen arbetar vi bland annat med

  • Stöd till kommunstyrelsen, så den kan fullgöra sina styr- och ledningsfunktioner inom det ekonomiska området för Hofors kommun och dess bolag och stiftelser.
  • Ansvar för kommunens och nämndernas budget- och uppföljningsarbete.
  • Ansvar för redovisningen samt att den följer bokföringslagen. I
    redovisningen ingår hantering av leverantörsfakturor, fakturering, krav, inkasso, kassa, löpande redovisning och årsredovisning.
  • Hantering av finansiella och likvida medel samt borgensförbindelser

Kontaktinformation

Ekonomichef

Birgitta Hansson
0290-77 17 70
birgitta.hansson@hofors.se

Ekonom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Andreas Wibecker
070-414 13 30
andreas.wibecker@hofors.se

Ekonom socialnämnden

Sara Karlsson
070-086 02 76
sara.karlsson@hofors.se

Ekonom barn- och utbildningsnämnden

Savio Yusef
070-086 01 01
savio.yusef@hofors.se

Ekonomiassistent

Matilda Wallström
0290-77 14 14
Telefontid kl 10-12 mån-ons
matilda.wallstrom@hofors.se

Ekonomiassistent

Angelica Lundberg
0290-77 14 10
Telefontid kl 13-15 mån-fre
angelica.lundberg@hofors.se

Ekonomiassistent

Marianne Hedström Nordahl
0290-77 14 14
Telefontid kl 10-12 ons-fre
marianne.hedstrom.nordahl@hofors.se

Faktureringsadress

Hofors kommun
Ekonomifunktionen
813 81 HOFORS

Besöksadress

Kommunhuset
Granvägen 8

Postadress

Hofors kommun
813 81 Hofors