Hofors Kommun logo, länk till startsida

Haga trädgårdar - En plats för människor att växa

Förslag för dig

I Hofors kommun bedriver kommunen arbetsmarknadsåtgärder i vårt fina växthus. Syftet med en arbetsmarknadsåtgärd är att hjälpa de personer som står långt från arbetsmarknaden att komma ut i arbetslivet.

Deltagarna i växthuset kommer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller IFO (kommunens individ- och familjeomsorg). Dessa samverkar med handläggarna på kommunens arbetsmarknadsenhet. Personerna som blir beviljade att vara i växthuset kan behöva arbetsträna efter sjukskrivning, ha praktik, träna på svenska språket eller personer med behov av rehabilitering.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun