Hofors Kommun logo, länk till startsida


Gruppbostaden Lyran

Gruppbostaden är ett LSS-boende som är beläget på på Granvägen 4.
Gruppbostaden består av lägenheter för boende samt ett gemensamhetsutrymme för social samvaro.

Alla boende har en individuell genomförandeplan och målsättningen är att skapa en meningsfull och innehållsrik vardag med bibehållna funktioner. De boende på Lyran har också daglig verksamhet på våra dagverksamheter.

Lyran är bemannat med personal dygnet runt.