Hofors Kommun logo, länk till startsida

Kommunala badplatser

  • Malmjärns badplats
  • Edskens badplats och camping
  • Tolvens badplats
  • Sälgsjöns badplats
  • Torshytte Dammsjöns badplats

Förslag för dig

Säsongslängd

Juni – augusti är kiosk och toaletter (torrklosetter) öppna vid Malmjärn badplats.

Juni – september är restaurang/kiosk samt toaletter öppna vid Edskens badplats.

Beachvolleybollnät och lekplats finns vid Edskens badplats.

Bryggor finns på plats i Malmjärn och Edsken innan säsongen börjar och tas bort efter säsongens slut.

Vattenprovtagning

Kommunen tar vattenprover tre gånger per säsong och skyltar vid avvikande vattenprov, det vill säga om vattnet är otjänligt. Mer information kan du hitta på Vatten- och havsmyndigheten: Badplatser och badvatten - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Tillsyn

Tillsyn på badplatserna vid Malmjärn och Edsken sker minst två gånger per vecka under säsong och minst en gång per vecka 15 maj–1 juni och 1–30 september. Gräs klipps vid behov.

Felanmälan bryggor hänvisas till Hoforshus: 0290-77 18 00, info@hoforshus.se

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun